top of page

Digibaryt

©Digibaryt er bilder kopiert på på tykt fiberpapir med bariumsulfatbelegg. Dette gir papiret en høyere kvalitet og holdbarhet og det gir bildene et stort dynamisk omfang. Bilder laget på Digibaryt gir assosiasjoner til "tradisjonell" analog  sorthvitt-mørkeromskopiering.

Digibaryt leveres i hovedsak som sorthvitt-kopier, men vi kan også levere kopier i farger.

Vi benytter kun de beste materialene som er tilgjengelige fra Hahnemühle, Ilford og Epson. 

Preuslab forsidebilde.jpg
bottom of page